УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода Користувача (далі за текстом – «Угода») розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнік Технолоджіз» (Unique Technologies, LLC) (далі за текстом – «Оператор») і встановлює умови використання мобільного додатку PROD, який розроблений, надається і обслуговується Оператором, доступного для завантаження з App Store або магазину Google Play для мобільних пристроїв, що працюють на ОС iOS або на ОС Android відповідно (далі – Додаток, мобільний додаток), а також інших сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора.

1.2. Предметом цієї Угоди є умови використання Користувачами Додатку, його окремих ресурсів і сервісів, і надання Оператором Користувачам інформаційних послуг, що пов’язані із таким використанням Додатку і його окремих функціональних можливостей, ресурсів і сервісів (далі за текстом – Послуги).

1.3. Ця Угода, в міру принципової застосовності відповідних положень до безоплатного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Додатку.

1.4. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації. Реєстрація Користувача у Додатку означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

1.5. Натискаючи у Додатку кнопку «Зареєструватись», на етапі реєстрації Користувача, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами Угоди Користувача», Ви підтверджуєте, що ознайомлені з даною Угодою, засвідчуєте повне і беззастережне прийняття умов даної Угоди.

1.6. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Оператором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом, діюча редакція якої розміщується в Додатку та на веб-сайті за посиланням https://prod.ua/uk/offerta.

1.7. Оператор рекомендує Користувачам регулярно перевіряти діючу редакцію Угоди на предмет змін та/або доповнень її умов. Продовження використання Додатком Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Користувач – фізична особа («Ви»), яка володіє цивільною правоздатністю та повною цивільною дієздатністю, яка не є суб'єктом господарювання, та яка використовує Веб-Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та виключно від свого імені, або юридична особа чи фізична особа – підприємець, що використовує Веб-Сайт та/або Сервіси в комерційних цілях.

2.2. Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнік Технолоджіз», код ЄДРПОУ 39809183, 49044, м. Дніпро, вул. Південна, 2б.

2.3. Особистий кабінет – розділ на Платформі, доступ до якого здійснюється шляхом проходження авторизації, при якій вказуються номер телефону і пароль Користувача.

2.4. Компанія – суб’єкт господарської діяльності, юридична або фізична особа-підприємець, що використовує Додаток Оператора в своїх комерційних цілях.

2.5. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Користувачеві за допомогою Веб-Сайту, а також відповідні функціональні розділи Платформи та способи надання послуг.

2.6. Послуга Оператора – послуга, що надається Оператором Користувачеві на підставі цієї Угоди доступу Користувача до Платформи, інформаційного контенту розміщеного на ній.

2.7. Додаткові послуги Оператора – будь-які Послуги, надані (надаються) Користувачеві Оператором і пов'язані (супутні) Послуги Оператора, на підставі відповідних Додаткових Договорів (Угод, Правил, Умов і та ін.) Користувача з Оператором, що регламентують використання Додаткових Послуг Оператора. Інформація про додаткові послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на сайті Оператора. Умови надання Додаткових послуг Користувачеві регулюються додатковими договорами про надання таких послуг.

2.8. Безоплатні послуги Оператора – послуги, що надаються Оператором Користувачеві або окремим категоріям Користувачів на безоплатній основі.

2.9. Платні послуги Оператора – послуги, що надаються Оператором Користувачеві або окремим категоріям Користувачів на оплатній основі. Надання платних інформаційних послуг регламентуються відповідними окремими договорами (угодами, Правилами, Регламентами тощо).

2.10. Інші терміни та визначення встановлюються відповідними окремими договорами (угодами, Правилами, Регламентами тощо).

 

3. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Доступ до Додатку та його сервісів надається у вигляді – «як є», і Оператор не може гарантувати відповідність Додатку та/або сервісів очікуванням, сподіванням та/або цілям Користувача.

3.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор має право, на власний розсуд і без повідомлення Користувача, змінювати перелік Сервісів та Послуг та змінювати функціонал Додатку.

3.3. Фізична особа – Користувач, яка не є суб'єктом господарювання, розуміє і погоджується з тим, що вона обмежена в виборі доступного функціоналу Додатку та його Сервісів, і що деякі функціональні можливості Додатку доступні лише Користувачам з юридичним статусом суб’єкта господарювання.

3.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор не несе відповідальності за недостовірність інформації, що розміщується у Додатку іншими Користувачами, і не може нести відповідальність за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Додатку та/або його окремих Сервісів.

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на у Додатку, та за якість рекламованих товарів та послуг.

3.6. Оператор залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Додатку або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або застосовного законодавства. При цьому, у разі порушень за вини Користувача, Оператор не несе обов’язку з повернення коштів, сплачених за доступ до Сервісів, та/або відшкодування збитків.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ У ДОДАТКУ. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

4.1. Особа, яка має намір використовувати Додаток, має зареєструватися в ньому для отримання доступу до особистого кабінету.

4.2. При реєстрації особа повинна вказати наступні дані: номер мобільного телефону, ім'я та пароль (обов’язково), а також прізвище, адреса електронної пошти, назва Компанії, сфера її діяльності тощо. Перелік даних, необхідних для реєстрації або авторизації у Додатку, може бути змінений Оператором на власний розсуд.

4.3. Після реєстрації Додаток автоматично створює обліковий запис, і Користувач отримує доступ до Особистого кабінету, шляхом проходження авторизації, при якій вказуються номер телефону і пароль Користувача.

4.4. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію та постійно підтримувати надавану інформацію в актуальному стані.

4.5. Порядок надання оплатних послуг Оператором регулюється відповідними угодами, правилами, регламентами та іншими документами.

4.6. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

4.7. Оператор може блокувати доступ Користувача до Особистого кабінету та/або видалити обліковий запис Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

– порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;

– порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Додатку з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

5.2. Користувач не має права здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Додатку і є його несумлінним використанням.

5.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису у Додатку. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Оператора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішування з іншими; дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

5.4. Користувач зобов’язаний не розміщувати інформацію, що призводить до порушення чинного законодавства України.

5.5. Перед використанням будь-якого з сервісів Додатку або отриманням послуг, що надаються Оператором, Користувач зобов’язаний детально ознайомитись з умовами та порядком надання таких послуг, що викладені у відповідних офертах, правилах, регламентах.

5.6. Користувач зобов’язаний ознайомитись з умовами конфіденційності та надати Оператору згоду на обробку персональних даних.

 

6. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

6.1. Після реєстрації на у Додатку Користувач отримує право розміщувати оголошення на Платформі, шляхом заповнення відповідної форми.

6.2. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг у Додатку, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди, надати точну і повну інформацію про товар або послуги й умови їх продажу. Розміщуючи оголошення про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати відповідну послугу відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим чинним законодавством України, і вільні від будь-яких претензій з боку третіх осіб.

6.4. Користувач гарантує, що послуги, які пропонуються до надання, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.5. Оператор може проводити модерацію оголошень та видаляти повідомлення, що не відповідають умовам цієї угоди та вимогам чинного законодавства України.

6.6. Користувач не має права створювати оголошення та розміщувати інформацію, що пропонують продаж наступних товарів: спиртних напоїв; сигарет і тютюнової продукції; наркотичних речовин і прекурсорів; порнографічних матеріалів або предметів; фармакологічних продуктів, медикаментів; крадених речей або товарів, здобутих в результаті вчинення злочину; предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я; неіснуючих товарів; людських органів і органів тварин; спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів; баз даних, бази е-mail адрес; вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них; спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; ікол моржа, бивнів слона і мамонта не у виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не у виробі; рідкісних і заборонених до продажу тварин, у т.ч. тварин, занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни); інших товарів, продаж яких заборонений чинним законодавством України.

 

7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Умови конфіденційності застосовується і діють щодо всієї інформації, яку Оператор, може отримати про Користувача під час використання ним Додатку, а також інших сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора.

7.2. Завантажуючи, реєструючись та починаючи використовувати Додаток, Користувач надає згоду на обробку персональних даних підтверджує, що ознайомився з цими Умовами та засвідчуєте повне і беззастережне її прийняття.

7.3. Крім іншого, в Додатку можуть знаходитися посилання на інтернет-ресурси третіх сторін для додаткової зручності при користуванні сервісами Оператора та отримання користувачами додаткової інформації. Якщо Користувач скористаєтеся цими посиланнями, Користувач переходить на інтернет-ресурси, на які ця Угода не поширюється. Будь-ласка, зверніть увагу, що Оператор не здійснює контроль у відношенні таких сторонніх інтернет-ресурсів та/або щодо їх політики захисту конфіденційності приватної інформації, яка може суттєво відрізнятися від цієї Угоди. Політика Оператор не розповсюджується на будь-які особисті дані, які Ви вирішите надати стороннім третім особам, що не мають жодного відношення до Оператора. Оператор наголошує на тому, що не відслідковує і не контролює будь-яку інформацію, що розміщується на інтернет-ресурсах третіх сторін, не несе жодної відповідальності за її зміст/характер, оскільки може лише надавати посилання на конкретний матеріал, який, по її розумінню, розкриває або доповнює інформацію, що знаходиться у Додатку.

7.4. Перелік інформації, що може збирати, отримувати і використовувати Оператор.

7.4.1. Інформація, що необхідна під час реєстрації:

– при реєстрації Вам необхідно буде надати контактну інформацію, передбачену Розділом 4 цієї Угоди, включаючи наступний перелік, але не обмежуючись останнім: ім’я, прізвище, унікальний пароль, номери телефонів, актуальну електронну адресу, географічне розташування і фактичне місцезнаходження, ім'я та прізвище авторизованої особи, а також супутню інформацію за бажанням користувача, що не помічена у реєстраційній формі, як обов’язкова. Наприклад, додаткові контактні чи особисті дані (наприклад, характер діяльності, розмір бізнесу, місцезнаходження підприємств, тощо), особисту фотографію, яку користувач має змогу завантажувати в свій обліковий запис. Користувач несе повну відповідальність за всю інформацію, що передається Оператору та/або розміщується в загальнодоступних облікових записах;

– Користувач погоджуєтеся з тим, що у разі виявлення фактів надання Оператору та/або розміщення хибної інформації в обліковому записі, Оператор має право заблокувати такий обліковий запис до моменту уточнення відповідної інформації або відмовити такому користувачу в обслуговуванні в залежності від серйозності і характеру конкретного порушення даної умови;

– Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо користувач вирішив користуватися Додатком, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Оператор може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою;

– вся інформація, необхідна для публікації оголошень, потрібна для створення облікового запису. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними у Додатку. Користувач повинен уважно усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру;

– звертаючись до Оператор або залишаючи коментарі, користувач несе повну персональну відповідальність та гарантує, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також тим або іншим чином порушує чинне законодавство України та міжнародні угоди.

7.4.2. Інформація, що необхідна під час завантаження та використання Додатку:

– Оператор може отримувати від Користувачів, особисту інформацію, яка вказується Користувачем при реєстрації користувача (адреса електронної пошти та/або номер телефону та пароль) та іншу інформацію, яка надається Користувачами під час користування мобільним додатком. Оператор може запросити від Користувача такі дані, як: UDID/IMEI, тип та версію операційної системи пристрою, модель пристрою, e-mail, номер телефону;

– за допомогою Додатка Оператор може проводити додаткові опитування, під час яких Користувачу може бути пропоноване висловити свою думку щодо окремих питань.

– використовуючи форму зворотного зв’язку, Оператор отримує можливість збирати і зберігати надані Користувачем персональні дані (ім’я, контактний телефон, e-mail) і звернення Користувача, з метою надання відповіді;

– при використанні Додатку, Оператор може зберігати відомості про дії Користувача (наприклад, які оголошення були переглянуті Користувачем) і особисті уподобання;

– Оператор залишає за собою право використовувати персональні дані Користувача та іншу інформацію, отриману від Користувача, з метою: ідентифікації користувача під час доступу до можливостей Додатка, забезпечення можливості належного використання Додатку, надання інформації користувачам щодо умов користування Додатком, для забезпечення технічної підтримки та надання відповідей на Ваші звернення аналізу статистичних даних, з метою поліпшення якості послуг, що надаються, покращення якості наших послуг, надання користувачам інших послуг;

– не персональну інформацію Оператор може збирати, використовувати та розкривати в будь-яких цілях, оскільки така інформація не ідентифікує користувачів Додатка.

7.4.3. Оголошення та Угоди. В рамках діяльності Додатку, Оператор може розміщувати інформацію про користувача, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення відповідних угод між користувачами, що виступають покупцями і продавцями, або для надсилання повідомлень, пропозицій і спілкування користувачів між собою, та здійснення платежів.

7.4.4. Реклама та Просування. В процесі роботи Додатку Оператор може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, участь користувачів у вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих у Додатку, або на сторонніх сайтах. В процесі функціонування Додатку, Оператор може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень в Додатку, та на сайтах третіх осіб. Оператор може, за згодою користувачів, збирати і зберігати інформацію у вигляді відповідей на анкетні чи інші опитування, які можуть здійснюватися Оператором у маркетингових цілях. Така інформація може бути використана, зокрема для аналітичних цілей та для розуміння інтересів Користувача

7.4.5. Обслуговування клієнтів. При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, Оператор, при необхідності, може в процесі роботи свого Додатку збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Оператор може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети. Оператор може також збирати іншу інформацію про спілкування з користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається ними.

7.4.6. Веб-сайт та мобільні дані. Оператор може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з пристрою Користувача, включаючи IP-адресу, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня. Це може відбуватися в Додатку, або на сервісах третіх осіб.

7.4.7. Інформація, отримана в результаті опитувань. Оператор може збирати та зберігати інформацію, що отримана в результаті опитувань, що можуть проводитись Оператором або залученими підрядниками – третіми особами, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, особистих вподобань та інші категорії інформації.

7.4.8. Інформація, що додається. Оператор може також додати інформацію, отриману на законних підставах від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даних Оператора про своїх користувачів.

7.4.9. Інформація, яку Оператор не збирає і не обробляє:

– Оператор не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних;

– Оператор бере на себе зобов'язання забезпечити, що кожен з її працівників, посадових осіб, директорів або контрагентів, які мають доступ до конфіденційної інформації, повідомлений про конфіденційний характер такої інформації і до нього пред'являються вимоги дотримання режиму збереження конфіденційності інформації, в тому числі в разі припинення трудових, договірних чи інших відносин з Оператором. Зверніть, будь-ласка, увагу на те, що передана Оператору інформація не вважається конфіденційною та Оператор не зобов’язаний охороняти конфіденційність такої інформації, якщо така інформація: (a) вже відома Оператору або є/стає прилюдно відомою в результаті неправильного, недбалого або навмисної дії сторони, що її розкриває; (b) легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення цієї Угоди; (c) надана третій стороні без аналогічної вимоги щодо обмеження у правах третьої сторони; (d) незалежно розроблена Оператором за умови, що особи або особа, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації; (e) дозволена до випуску (публікації) письмовим дозволом сторони, що таку інформацію надала; (f) розкрита державі України на вимогу державного органу або міститься в державних реєстрах, в тому числі є у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.4.10. Після реєстрації і створення облікового запису, Користувач може отримати вітальне електронне повідомлення для перевірки імені Користувача (логіну) і пароля. Це робиться для того, щоб Користувач мав можливість підтвердити свою реєстрацію у Додатку і виключити спілкування з «спам-роботами».

7.4.11. Телефонні дзвінки, які Користувач здійснює до контакт-центру Оператора або які Користувач отримуєте від операторів контакт-центру, можуть бути записані з метою поліпшення якості послуг, що надаються Оператором, та можуть використовуватись в якості доказу при виникненні спору в рамках виконання угод.

7.5. В процесі роботи Додатку Оператор може збирати певну статистичну і іншу інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища у мобільному пристрої Користувача.

Оператор може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи вищевказані типи технологій безпосередньо у Додатку.

7.6. Для надання своїх послуг Оператор може використовувати інформацію, яку Оператор збирає і розміщує для наступних цілей, але не обмежуючись останніми:

7.6.1. забезпечення обслуговування користувачів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій, щоб перевіряти право користувача на доступ до певних функцій системи Веб-сайту;

7.6.2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

7.6.3. контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком;

7.6.4. зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування користувачів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

7.6.5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу;

7.6.6. забезпечення дотримання Угоди користувача, враховуючи боротьбу з шахрайством;

7.6.7. оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

7.7. Оператор може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує у Додатку стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

7.8. Оператор може ділитися інформацією, яку він збирає, з певними афілійованими особами (юридичні особи, що діють разом з Оператором на підставі договору про спільну діяльність, без створення юридичної особи, спільної власності чи під загальним контролем Оператора тощо), що можуть знаходитись в Україні або за її межами. Зазначені юридичні особи можуть тільки обробляти і використовувати отримані персональні дані в цілях, зазначених у п. 7.6. цієї Угоди. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Угоди.

7.9. Оператор не надає особисту інформацію користувачів не афілійованим особам, за винятком випадків, коли на те є відповідний дозвіл користувачів, або за наступних обставин:

7.9.1. Оператор може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках ці постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Додатку Оператора персональні дані, які, в свою чергу, є предметом цієї Угоди. Ці постачальники послуг можуть змінюватися відповідно до необхідності, або Оператор може укладати контракти з додатковими постачальниками послуг з метою найкращого задоволення вимог користувачів Додатку;

7.9.2. Оператор залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях: (a) з метою виконання заходів по боротьбі з шахрайством та зловживаннями у Додатку; (b) попередження передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями цієї Угоди зі сторони користувачів. Крім того, за потреби Оператор вправі розголошувати інформацію щодо користувачів з метою забезпечення дотримання цієї Угоди чи будь-яких інших угод;

7.9.3. Оператор може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.

7.9.4. Оператор зобов'язується не передавати в оренду або використовувати з комерційними цілями будь-які персональні дані користувачів Додатку. У разі якщо бізнес Оператора або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, в наслідок чого, Оператор передає всі або практично всі свої активи новому власнику (правонаступнику), то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Додатку;

7.9.5. Оператор може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або маркетинговим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів Додатку, поліпшення загальної якості та ефективності послуг Оператора і його сервісів, для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Оператора, можуть приносити велику соціальну користь.

7.10. За потреби Оператор може розголошувати персональні дані користувачів, щоб попереджувати, виявляти або переслідувати в судовому порядку незаконну чи потенційно незаконну діяльність, попереджувати нанесення будь-якої іншої шкоди, відповідати на юридичні дії або захищати наші права чи задовольняти претензії.

7.11. У випадках передачі персональних даних, зазначених у цьому розділі Угоди, інформування користувачів про передачу їх персональних даних, залишається на розсуд Оператора.

7.12. Відповідно до чинного законодавства України, користувачі мають право в будь-який час подавати запит згідно передбаченого Оператором порядку на отримання інформації про те, які особисті дані про них зберігає Оператор. Користувачі, які створили обліковий запис та/або розмістили оголошення на Веб-сайті, можуть отримувати відповідний доступ до їх облікового запису, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають згідно порядку, встановленого Оператором, за умови, що такі користувачі несуть повну відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень, розміщених у Додатку. Якщо обліковий запис користувача був створений через провайдера ідентифікації (наприклад, Facebook Connect, ВКонтакте тощо), користувач може також відключити, або змінити дані облікового запису через налаштування ідентифікації провайдера (наприклад, на facebook.com, vk.com). Розміщена інформація може бути змінена або видалена в особистому кабінеті користувача у Додатку.

7.13. Вся інформація, яку збирає і використовує Оператор захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованого доступу або використання даних. Зокрема, зі сторони Оператора використовуються технології безпечної передачі даних через мережу Інтернет (з використанням безпечних протоколів) і безпечного зберігання даних. Доступ до облікового запису, де Користувач може бачити і редагувати у встановленому Оператором порядку персональні дані, здійснюється через контроль комбінації адреси електронної пошти, логіну і пароля Користувача, вибраного Користувачем під час реєстрації. Безпека інформації Користувача дуже важлива для Оператора, проте, нажаль, жодна система захисту не дає абсолютних результатів та 100% гарантії її збереження.

7.14. Оператор рекомендує використовувати надійні паролі, що дозволить краще захистити дані Користувача. Використовуючи слабкий пароль, даючи свій пароль третім особам або розкриваючи його іншими способами, Користувач може розкрити і свої персональні дані. Користувач зобов'язаний відповідально ставитись до збереження конфіденційної інформації та зобов’язаний зберігати паролі та дані, необхідні для доступу, в недоступному для третіх осіб місці.

7.15. Оператор не може гарантувати захист своїх серверів та Додатку від хакерських та спам-атак, а так само не може гарантувати що інформація, яку надає Користувач через Додаток не буде перехоплена під час її передачі через Інтернет, – тому Оператор рекомендує утриматися Користувачу від надання інформації, яка становить особисту або комерційну таємницю, представляє інтерес для третіх осіб, ненавмисне розкриття якої може завдати шкоди Користувачу або будь-яким третім особам.

7.16. Афілійовані з Оператором особи, контрагенти і незалежні постачальники послуг, зобов'язуються використовувати отриману від Оператора інформацію відповідно до вимог чинного законодавства, вимог безпеки, впроваджених Оператором і з огляду на положення цієї Угоди.

7.17. Усі платіжні операції, що здійснюються користувачами під час користування сервісами Оператора і пов’язані з відповідними взаєморозрахунками, включаючи операції з пластиковими картами, проведені через банківські або інші рахунки, відбуваються за участю платіжних партнерів Оператора. Відповідні транзакції здійснюються за рахунок переадресації на інтернет-ресурси таких платіжних партнерів Оператора та/або процесингових центрів з доступом до електронних систем взаєморозрахунків, що гарантує користувачам високий рівень безпеки таких платежів завдяки SSL протоколу передачі конфіденційної інформації та застосуванню спеціальних технологій безпеки карткових онлайн-платежів: «Verified by Visa» і «MasterCard Secure Code». Будь-які дані картки Користувача, в тому числі код CVV, завжди передаються в зашифрованому вигляді через захищені мережі зв’язку.

7.18. Всі операції по карті Користувача здійснюються при повному дотриманні вимог «VISA International», «MasterCard» та інших платіжних систем в світі. Оператор не отримує дані банківської карти Користувача або іншу фінансову інформацію.

7.19. Користувач надає згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення їх до бази даних, включаючи передачу його персональних даних Оператору і третім особам згідно умов цієї Угоди, з метою систематизації, включення їх до відповідної бази даних, передачі інформації рекламного характеру, використання персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, в тому числі щодо продажу відповідного товару від імені Користувача або його згоди придбати певний товар, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації як Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг або будь-яких інших цілей, що не суперечать діючому законодавству України. Користувач підтверджує, що в повній і достатній мірі ознайомлений з власними правами в якості суб'єкта персональних даних згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також гарантує, що Оператор та інші треті особи, що мають доступ до персональних даних Користувача згідно цієї Політики, звільнені від зобов'язання направляти в адресу Користувача повідомлення у будь-якій формі, про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Також підтверджує, що в майбутньому Користувач не буде мати жодних претензій до вищевказаних осіб з приводу використання його персональних даних, з метою, викладеної вище. Інформація, зазначена Користувачем в Додатку, є достовірною і Користувач розуміє можливу відповідальність в випадку надання хибної інформації.

7.20. Користувач підтверджує, що обізнаний з порядком і підставами відкликання власних персональних даних, а також із тим, що він може у будь-який час відкликати вищевказану згоду шляхом направлення письмового/електронного повідомлення на адресу Оператора.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

8.1. Ця Угода набуває чинності з моменту використання Користувачем Додатку Сервісу, або з моменту реєстрації Користувача у Додатку і діє безстроково.

8.2. У випадку, якщо Оператор вніс зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Додатком. Продовження використання Додатка свідчить про погодження Користувача зі змінами.

8.3. Розірвання Угоди з боку Оператора може статися у випадках:

8.3.1. порушення Користувачем положень цієї Угоди, заподіяння будь-якої шкоди Оператору або іншим Користувачам Додатку;

8.3.2. інших дії, що суперечать положенням Угоди або вимогам законодавства України.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

9.2. Якщо спір не вдалося вирішити в досудовому порядку, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцем реєстрації Оператора.